Mora kommun arbetar för att öka kvaliteten på språktolktjänster

28 oktober 2014

Sedan 2013 har Borlänge kommun med Landstinget i Dalarna ingått i en gemensam nämnd för att hantera frågor kring språktolktjänster. Under våren 2014 har frågan väckts om fler kommuner vill ansluta sig till den gemensamma nämnden.

Invandring

Under 2013 köpte Mora kommun tolktjänster för 587 000 kronor. Dessa tjänster användes huvudsakligen inom skolverksamheten, socialförvaltningen och inom området integration. Upphandlingen av tolkar är komplicerat, då det är svårt att hitta kompetenta personer i vårt närområde. För att lösa detta problem har kommunen tittat på att ingå i en gemensam nämnd för att möjliggöra ett långsiktigt arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången på språktolkar blir bättre.

Fördelen med att ingå i en gemensam nämnd är att kommunen skulle få tillgång till kvalificerade tolktjänster utan att behöva upphandla tjänster vid varje behov, samt att kommunen får inflytande över den verksamhet som de anlitar. Kommunen kommer att fortsätta diskussionerna om en gemensam nämnd i syfte att ta fram ett samverkansavtal och reglemente. Planen är att Kommunstyrelsen i Mora räknar med att fatta ett beslut i februari 2015 om ett godkännande att ingå i en gemensam nämnd. 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213