Mora kommun bra på e-demokrati

6 juli 2011

Mora kommer på en delad femteplats bland landets kommuner när det gäller tillgång till så kallad e-demokrati på kommunernas webbplatser. Endast stora kommuner som Lund, Stockholm, Umeå, Linköping och Enköping ligger före.

Vilar på vetenskaplig grund

Detta framgår av en färsk avhandling av Gustav Lidén vid Mittuniversitet i Sundsvall. Han har jämfört landets 290 kommuner och betygsatt dem baserat på jämförelse av 13 kriterier. Exempel på kriterier är om det är möjligt att söka i kommunens diarium, debattforum på webbplatsen, protokoll från kommunfullmäktiges möten, sändning av kommunfullmäktige på radio eller intern-tv, kontaktuppgifter på politikerna, hur budgeten presenteras på webbplatsen, chattar mm.

Två faktorer som sticker ut i undersökningen är att ju större folkmängd och ju fler högutbildade, desto större möjlighet har invånarna till e-demokrati. Enligt Lidén verkar det vara så att medborgarnas vilja styr. Där efterfrågan på
e-demokrati finns så lever kommunerna upp till kraven.

Dator

Begränsningar finns

Samtidigt är det så att tillgång till e-demokrati inte automatiskt innebär att det blir mer demokrati. Det finns inte heller något samband mellan högt valdeltagande och mycket e-demokrati i en kommun. Det finns både för- och nackdelar med e-demokrati enligt Lidén. Den vanligaste kritiken är att e-demokrati används mest av dem som redan är intresserade. Så kan det kanske vara, samtidigt är det ytterligare en möjlighet att komma till tals och hålla sig informerad. Yngre kommuninvånare ser nog detta som en naturlig väg till kontakt och information.

Moras topplats bland större kommuner med fler invånare och högre andel högutbildade är lite anmärkningsvärd. En förklaring är att kommunen gjort en medveten satsning på dessa frågor och fortsätter att utveckla möjligheterna för medborgarna att använda mora.se som ett forum för dialog och information inom allt fler områden.

Morapanelen har t ex tillkommit efter undersökningens genomförande. Där ges Moraborna, för närvarande ca 160 personer, möjlighet att tycka till i lokala frågor. Vi önskar fler deltagare och det går att anmäla sig via nedanstående länk.

Till Morapanelen

 

Owe Hållmarker
This is a mailto link

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 juli 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213