Mora kommun bygger ny brandstation

28 april 2016

Sedan ett par år tillbaka har arbetet med att förbereda för en ny brandstation pågått i Mora kommun. Den nuvarande på Eldsläckarevägen är från 1955 och har stora brister, både ur arbetsmiljö-, verksamhets- och bärighetssynpunkt.

Brandstation

Ny detaljplan
Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har pågått sedan förra året, då även kommunen erbjöd landstingets ambulanssjukvård att ansluta sig till byggnationen.

- Ambulanssjukvården i Mora är även de i behov av en ny station och vi har identifierat både ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar med att blåljusverksamheterna finns nära varandra, säger räddningschef Johan Szymanski.

Placeringen har föregåtts av flera lokaliseringsutredningar och den slutliga platsen är i korsningen Mäxvägen/Svedjärnsvägen, precis intill industriområdet Örjastäppan. Tanken är att det ska kunna ske snabba utryckningar direkt ut på europavägen.

Placering
Skissen visar placeringen, strategiskt vid E45

Landstinget visade intresse
- Det fanns ett intresse från landstingets sida kring kommunens erbjudande och därför har vi tillsammans genomfört en volymstudie för en gemensam räddningsstation, säger kommunalråd Anna Hed.

Resultatet visade att det fanns utrymme för en gemensam station på området vid Mäxvägen som skulle uppfylla båda verksamheternas krav. Byggnadsnämnden har därför möjliggjort en sådan station i detaljplanen.

Efter en lång process har dock landstinget beslutat att tacka nej till att bygga en gemensam räddningsstation. Det blir därför en ny ambulansstation på lasarettsområdet och en ny brandstation centralt i Mora.

- Det är naturligtvis beklagligt att det inte blir en sambyggnation, samtidigt är jag och min personal väldigt glada över att få nya ändamålsenliga lokaler och får därmed laga efter läge, säger räddningschef Johan Szymanski.

- Vi får prioritera samövningar på annat sätt, givetvis kommer inte allmänheten att drabbas av att vi inte bor under samma tak, menar räddningschef Johan Szymanski.

Brandstation ska byggas
Detta innebär nu att brandstationsprojektet drar igång på allvar, trots nästan fem månaders försening. Totalt finns 70 miljoner kronor avsatta i kommunens investeringsbudget under år 2016 och 2017. Kommunens räknar också med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bidra ekonomiskt för en ledningscentral i den nya stationen.

- Nu bygger vi en robust och framtidssäker brandstation för att trygga säkerheten för de som bor och vistas i kommunen. Förhoppningsvis kan vi ta första spadtaget i höst, avslutar kommunalråd Anna Hed.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 april 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Johan Szymanski Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213