Mora kommun byter koordinatsystem

7 februari 2011
Nytt svenskt koordinatsystem
Från 1:a januari 2007 använder Lantmäteriet det nya svenska koordinatsystemet SWEREF 99. Det är ett satellitbaserat system som kringgår en del av problemen som tidigare funnits med att visa upp jordens krökta yta på ett plant papper. 

Åtgärder i Mora

Nytt koordinatsystem
Från och med den 7 februari 2011 använder sig Mora och Orsa kommun av koordinatsystemet SWEREF 99 15 00. Detta har ersatt Moras lokala koordinatsystem, 5 gon V Reg 10.

Varför?
De traditionella koordinatsystemen är mätta från marken, detta medför att det finns spänningar i nätverket av punkter i kommunen. Genom att mäta med GPS som är ett satellitbaserat system tas hänsyn till att jordytan är krökt och ett mycket mer enhetligt koordinatsystem kan erhållas.

Hur?
Mora kommuns mätningstekniker har utfört rekognosering av c:a 220 befintliga stomnätspunkter och kontrollmätningarna har utförts av Metria med GPS-mottagare . På detta sätt erhålls koordinater i det nya satellitbaserade koordinatsystemet (SWEREF 99) för de befintliga punkterna och de kan jämföras med de gamla koordinaterna (Moras lokala system).

För varje punkt erhålls en skillnad mellan punktens gamla och nya koordinater, denna skillnad varierar beroende på var i kommunen man befinner sig. Den enskilt största uppgiften som dessa kontrollmätningar har, är att fånga upp hur skillnaderna varierar i kommunen.

Med hjälp av resultaten från dessa mätningar har statliga Lantmäteriet i Gävle tagit fram en s.k. restfelsmodell. Modellen beskriver hur koordinaterna ska räknas om från Moras och Orsas lokala koordinatsystem till SWEREF 99 15 00 i varje enskild punkt i kommunen.

SWEREF 99 15 00

SWEREF 99 är en svensk variant av det europeiska koordinatsystemet ETRS 89. Siffrorna anger vilket år som man låst koordinatsystemens läge i förhållande till europa (1999) och resten av världen (1989). Anledningen till tidsangivelsen är ju att vi lever i en föränderlig värld med tektoniska plattor som rör sig.

Siffrorna 15 00 anger den zon i Sverige som Moras kommun befinner sig i, anledningen till att dela in landet i zoner är för att ytterligare minska inflytandet från jordytans krökning på noggrannheten i våra kartor.

För mer detaljerad läsning se den utökade skriften i PDF-format och Lantmäteriets serie av infoblad. Se länkar till höger.

 

sweref99

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 april 2015.

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213