Mora kommun deltar i projekt för ökad jämställdhet

22 februari 2017

Händer i olika färger

Dalarnas kommuner står inför ett omfattande generationsskifte och behovet av att trygga den framtida arbetsmarknaden är stort. Mora är en av sex kommuner som ingår i projektet ”Jämställt – hela tiden”.

Dalarnas län har också en starkt könsuppdelad arbetsmarknad, vilket är en av de stora utmaningarna.

– Mora kommun tar dessa frågor på stort allvar och vi såg därför snabbt ett värde i att delta i projektet. Att med insatser för kompetensutveckling lägga en gemensam grund och förståelse för värdet av jämställdhet och icke-diskriminering känns viktigt och nödvändigt, säger Peter Karlsson, kommundirektör Mora Kommun.

Utbilda anställda och politiker

Under 2017 kommer Mora kommun att genomföra utbildningsinsatser riktade till medarbetare, chefer och förtroendevalda. Syftet är att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för alla.

– Efter en omfattande uppstartsfas känns det nu jätteroligt att projektet är igång med utbildningsinsatserna. Med ett stort deltagande och engagemang hoppas vi att projektets insatser ska skapa goda förutsättningar för det fortsatta arbetet på lokal nivå, säger Saga Hillerström, projektledare ”Jämställt – hela tiden”.

Startskottet gick den 14 februari då kommunstyrelsen var inbjuden till en förmiddag med föreläsningar på temat jämställdhet och icke-diskriminering kopplat till framtida kompetensförsörjning och arbetsmarknad.

Om ”Jämställt – hela tiden”

Projektet finansieras av Europiska socialfonden. Länsstyrelsen i Dalarnas län är tillsammans med Stiftelsen Minerva och Hedemora Näringsliv projektägare. Projektet startade år 2016 och pågår till och med år 2018.

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Läs mer

Information om "Jämställt – hela tiden"

Svenska ESF-rådet

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213