Mora kommun gick plus 2015

14 april 2016

Hushållning med pengar

Mora kommun gjorde ett överskott på 5,5 miljoner kronor ifjol, vilket var i nivå med det budgeterade resultatet. Totalt – inklusive de helägda kommunala bolagen Moravatten AB och Morastrand AB – var kommunkoncernens överskott 7,5 miljoner.

Detta framgår av det förslag till årsredovisning, som kommunstyrelsen i tisdags beslutade att lämna över till kommunfullmäktige för godkännande. Samtidigt lämnades årsredovisningen över till revisorerna för granskning.

En kommun ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning, vilket kräver att kommunen når de finansiella målen och har en god uppfyllelse av de verksamhetsmål som har beslutats av kommunfullmäktige.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 april 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213