Mora kommun inspirerar till hållbarhetsarbete

16 november 2018

Ange alt-text här.
Mora kommun har arbetat fram en Strategi för Hållbara Mora, det vill säga hur vi ska kunna arbeta hållbart i framtiden. Ett liknande arbete pågår i Gävleborg som nu fått inspiration från Mora kommun.

Länsstyrelse och region i Gävleborg samlade sina kommuner, organisationer och myndigheter för att teckna en avsiktsförklaring om de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.  På plats fanns även Mora kommun för att berätta om arbetet med Strategi Hållbara Mora.  

- Så intressant att höra hur man i Gävleborg driver frågorna och inspirerande för oss att berätta om hur vi tagit fram vår lokala Agenda 2030, Strategi Hållbara Mora, säger Eva Larsson miljösamordnare från Mora kommun. 

Avsiktsförklaringen i Gävleborg innebär ett avstamp för att tillsammans i regionen verka för genomförandet av de globala målen. Värdet av att arbeta tillsammans, var också det som Moras kommunalråd, Anna Hed (C), förmedlade via en film till deltagarna på slottet.

- Gävleborgs avsiktsförklaring är ett berömvärt initiativ och ett viktigt stöd i det lokala arbetet säger Inger Skoglund Hassis planerare social hållbarhet från Mora kommun.  

De globala målen togs fram 2015. Sveriges regering har tagit fram en handlingsplan där ambitionerna är höga för att uppnå målen.  

Har du frågor eller idéer om hållbarhetsarbete på  Mora kommun, hör gärna av dig!

 
Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)
 • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 34

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213