Mora kommun placerar i etiska fonder

18 november 2015

Sedlar

P4 Dalarna hade under onsdagen ett nyhetsinslag där man rapporterade att Mora Kommun placerar pengar i oljebolag. Mora kommun följer dock sin etiska policy och lever upp till kraven i EU-kommissionens borgmästaravtal om minskade koldioxidutsläpp, som kommunen har skrivit på.

Mora kommun förvaltar långsiktigt kapital i en fond för framtida pensions­utbetalningar. Placeringarna utgår från kommunens placeringspolicy, som anger riskbegränsningar och restriktioner. Dessa innefattar bland annat företag som systematiskt bryter mot lagar, förordningar eller konventioner inom miljöområdet.

Kommunens totala pensionsfond uppgår för närvarande till 140 miljoner kronor om omfattar 13 fonder. Tre av dessa har en mindre andel oljebolag i sin fondportfölj, men redovisas likväl som hållbara fonder och följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Totalt rör det sig om cirka en miljon kronor, det vill säga mindre än en procent av det totala innehavet.

– Alla våra fonder är etiska och har miljömål, jag räknar med att vi inom kort kommer att fatta beslut om att helt övergå till fossiloberoende och förnyelsebara kapitalplaceringar, säger kommunalråd Anna Hed (C).

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 november 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213