Nytt flerfamiljshus planeras i Morkarlby

30 september 2014

Bostadsbristen i Mora är stor och därför kommer byggnadsnämnden att planlägga ett flerfamiljshus med 40 lägenheter i Morkarlby.

Flerfamiljshus planläggs i Morarlby 

Byggnadsnämnden fick under tisdagen i uppdrag av kommunstyrelsen att planlägga fastigheten Morkarlby 21:18 samt 21:9 för att möjliggöra för byggnation av flerfamiljshus. Det kräver att man gör en ändring i detaljplanen då området i nuläget klassas som ett A-område (område för allmänt ändamål).

Kommunen har tecknat ett optionsavtal med Bo Bra AB om möjligheten att bygga på området. Avtalet ger ingen självklar rätt att bygga, men det ger Bo Bra AB rätten till förtur för byggnation i sex månader utifrån fastställd detaljplan.

Vid Näringslivsrådets frukostmöte den 2 oktober på Mora Parken kommer Lenny Thörnqvist, som är VD för Bo Bra AB, berätta om bland annat planerna om flerfamiljshus i Morkarlby.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 september 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213