Mora kommun polisanmäler delande av bilder och kränkande kommentarer

26 juni 2017
Rullator står i korridoren på ett äldreboende. Visa större bild

Mora kommun har polisanmält händelser inom hemtjänsten, där personal har delat bilder på vårdtagare mellan sig och skrivit kränkande kommentarer på en meddelandetjänst på webben. Kommunen har stängt av och varslat fyra anställda om avsked.

Kommunen gör också en så kallad Lex Sarah-utredning avseende missförhållanden i hemtjänsten. Utredningen kommer att skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för granskning.

Det är en mindre grupp medarbetare vid hemtjänsten i Våmhus som har delat material om äldre vårdtagare via den webbaserade meddelandetjänsten Messenger. Bilderna och kommentarerna kan betraktas som kränkande mot vårdtagarna. Mora kommun har därför polisanmält händelserna och en förundersökning pågår.

Fyra anställda varslas om avsked

Kommunen betraktar kränkningarna så allvarliga att fyra anställda har varslats om avsked. Varslen träder i kraft efter att förhandlingar med deras fackliga organisation har genomförts. Fram tills dess är de avstängda från arbetet och har inte längre någon kontakt med brukarna i tjänsten.

De drabbade vårdtagarna och deras anhöriga har informerats om händelsen.

– Vi beklagar verkligen det inträffade, säger socialchef Anna-Lena Hållmats-Bergvik. Normalt fungerar hemtjänsten i Mora mycket bra och alla vårdtagare och deras anhöriga kan känna sig trygga.

– Allt tyder på att det här är en isolerad händelse. Vi har inga indikationer på att den här typen av kränkningar skulle ha förekommit på annat håll.

Delade bilder i intern diskussionsgrupp

Bilderna och kommentarerna har delats i en intern diskussionsgrupp bland ett fåtal anställda. Inget tyder idag på att bilderna har fått spridning utanför gruppen eller lagts ut på nätet, men polisutredningen får senare visa den exakta omfattningen av vad som hänt.

– Vi på kommunen har agerat så snart vi har kunnat för att kränkningarna inte skulle fortsätta. De anställda som utfört kränkningarna får självklart inte fortsätta arbeta, säger socialchef Anna-Lena Hållmats-Bergvik.

– Vi har redan ett bra arbete med värdegrund, etiska regler och respekt för våra brukare. Men händelserna visar att vi måste ha ännu starkare fokus på det arbetet för att liknande händelser inte ska upprepas i framtiden, fortsätter Hållmats-Bergvik.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213