Mora kommun representerar Dalarna i nationellt nätverk för folkhälsoarbete

22 augusti 2016

Figurer i nätverk Visa större bild

25 kommuner i Sverige deltar i ett nationellt nätverk för strategiska folkhälsofrågor och Mora kommun är, som enda Dalakommun, en av dem. 

Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan i delar av eller hela befolkningen och omfattar insatser som ska främja hälsan och förebygga sjukdomar. Arbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och om sambanden mellan samhällets utformning och hälsa. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete och kräver samarbete över organisationsgränser.

Utgångspunkten för nätverket är strategiska folkhälsofrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv, frågor som också är kopplade till den övergripande planeringen och hållbar utveckling.

- Det känns väldigt roligt och innebär en chans till utveckling. Här får vi möjlighet till utbyte med andra kommuner och föra samtal, knyta kontakter och utbyta erfarenheter om hur man bäst använder resurserna, säger Inger Skoglund Hassis, folkhälsoplanerare och strateg för social hållbarhet på Mora kommuns utvecklingsenhet.

- Idag har många en större förståelse för att ”mjuka värden” som till exempel mellanmänskliga relationer, tillit och hälsa är viktiga för en plats och dess utveckling. Mora ska vara ett hälsosamt och hållbart samhälle för alla. Arbetet för att främja social hållbarhet och god folkhälsa för kommuninnevånarna är en viktig del av Mora kommuns arbete, säger Inger Skoglund Hassis.

God och jämlik hälsa främjar ungas men också vuxnas utveckling och medför ökad produktivitet, en mer effektiv arbetsstyrka, högre utbildningsnivå, friskare åldrande, ökat sparande, mindre utgifter för sjuk-och socialförsäkring, mindre av förlorade skatteintäkter samt minskad förekomst av sociala risker.

Vi behöver tänka nytt för att göra nytta och här ges Mora kommun en möjlighet till ytterligare utveckling. Därför tar vi en aktiv roll i nätverket.

Nätverket drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL och är en del av deras vision att utveckla välfärden.

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 34

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213