Mora kommun säger nej till ny flygskatt

17 februari 2017

Mora kommun säger nej till förslaget om en ny skatt på flygresor i Sverige och utomlands. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att avstyrka förslaget i kommunens remissvar.

Syftet med den föreslagna flygskatten är att minska klimatpåverkan och att bidra till att uppnå miljömålen. Mora kommun anser dock att de beräknade miljövinsterna blir små och att flygskatten skulle försämra konkurrenskraften för Mora.

Det är Finansdepartementet som har begärt in synpunkter på den nyligen slutförda utredningen ”En svensk flygskatt”, där varje flygbiljett med inrikesflyg och till destinationer i Europa skulle läggas på en skatt på 80 kronor enligt förslaget. För flygresor från svenska flygplatser utanför Europa skulle skatten vara ännu högre beroende på avstånd.

Mora kommun skriver i sitt yttrande att det viktigt att det finns en fungerande infrastruktur där flyget är en central del. Om passagerarunderlaget minskar på grund av högre biljettpriser, kan det innebära färre avgångar. Med en minskad tillgång på flyg finns risken att Mora kommuns konkurrenskraft försämras. För kommunen är det viktigt att nya företag etablerar sig och att redan existerande företag stannar kvar. Dessutom beräknas de samlade miljövinsterna vara förhållandevis små.

Därför kan inte Mora kommun ställa sig bakom utredningens förslag om en ny flygskatt.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213