Mora kommun säljer Sollerö kommunhus

19 september 2016

Sollerö kommunhus

Kommunen har sedan en tid tillbaka haft planer på att avveckla ägandet av kommunhuset på Sollerön. Nu föreslår kommunen att Sollerö sockenförening köper huset.

Mora kommunen arbetar efter en lokalförsörjningsstrategi där fastigheter och anläggningar ses över. Kommunen ska i huvudsak äga fastigheter och anläggningstillgångar som långsiktigt behövs för kommunens kärnverksamheter eller som är av strategisk betydelse för Mora kommuns utveckling. Principen är att de fastigheter där kommunen inte har någon verksamhet i ska säljas.


Kommunen har under en längre tid planerat att sälja Sollerö kommunhus och har därför fört en dialog med Sollerö sockenförening om ett övertagande av kommunhuset på Sollerön. Sollerö kommunalhus byggdes 1965 och lokalerna används idag som gemensam samlingslokal, bibliotek, arkiv, ungdomsgård och kontor för Sollerö sockenförening och Sollerö pensionärsförening. Sockenföreningen ser lokalerna som en strategisk tillgång och har ambitioner om att utveckla verksamheterna och bidra till bättre service för invånarna på Sollerön.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Pierre Magnusson Förvaltare mark/skog
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Tel: 0250-262 10
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213