Mora kommun tar fram handlingsplan för jämställda löner

11 november 2015

Kvinna som håller i pengar 

Socialsekreterare, överförmyndarhandläggare och förskollärare. Det är några yrkesgrupper där Mora kommun nu gör en satsning för jämställda löner. Detta som ett resultat av den arbetsvärdering och lönekartläggning som kommunen har gjort under 2015.

Diskrimineringslagen föreskriver att arbetsgivare ska upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. Där redovisas även resultatet av den kartläggning och analys som ligger till grund för handlingsplanen – det vill säga om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön.


I Mora kommuns analys av 2015 års lönekartläggning framkommer att kommunen behöver vidta åtgärder för att uppnå jämställda löner mellan kvinnor och män inom några yrkesgrupper. Handlingsplanen innehåller följande satsningar:

  • Utifrån analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män inom likvärdiga arbeten gör kommunen lönesatsningar på socialsekreterare, överförmyndarhandläggare samt förskollärare.
  • Utifrån analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbeten gör kommunen lönesatsningar på kvinnor som är enhetschefer inom socialförvaltningen samt kvinnor som är gymnasielärare i allmänna ämnen.
  • Lönesättande chefer inom vissa sektorer ska erbjudas utbildning i jämställd lönesättning.

Den beslutade handlingsplanen för jämställda löner gäller åren 2015-2017.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 november 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213