Mora kommun utökar boendeplatser för ensamkommande barn

13 januari 2015

migrationsverket Visa större bild

Antalet boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn och ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige utökas från 15 till 28 platser. Ökningen av antalet platser görs för att kunna planera mottagandet bättre.


Sedan 1 januari 2014 kan Migrationsverket anvisa ensamkommande barn till en kommun oavsett om det finns en överenskommelse med kommunen eller inte. Det innebär att alla kommuner måste ha beredskap att ta emot barnen.

Länsstyrelserna har i uppdrag att tillsammans med Migrationsverket skriva överenskommelser med landets kommuner om anordnande av boende för ensamkommande barn, och Mora har fördelats 14 platser för 2015. Med tanke på att varje asylplats omsätts 1,7 gånger/år enligt statistiken så innebär det 23,8 anvisningar/år för Mora.

– Nu går vi från 15 till 28 platser för att få bättre koll på anvisningarna. Vi måste hjälpa till och ta ansvar för detta, och vi har inte varit tillräckligt bra tidigare, säger kommunalrådet Anna Hed (C).

En målsättning för Mora kommun är att så många av de ensamkommande barnen som anvisas till kommunen ska inrymmas i en överenskommelse. Det gör det möjlighet att hålla barnets bästa i fokus samtidigt som det ger bättre förutsägbarhet, minskad administration och troligen en bättre ekonomi.

Idag saknas kapacitet att tillhandahålla platserna, vilket kan göra att Mora kommun till en början kan behöva hitta boendelösningar utanför den egna verksamheten.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 januari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Roger Torlamb Enhetschef öppna insatser IFO
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-264 46

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213