Mora kommun uttalar sig om den regionala indelningen

28 september 2016

Tre pusselbitar

Den 27 september beslutade kommunstyrelsen om sitt yttrande till Finansdepartementets förslag om att bilda ett nytt landsting i Svealands län år 2019. Mora kommun instämmer i det stora hela med förslaget men vill tydliggöra sju punkter.

Regeringen har utsett en kommitté kallad Indelningskommittén som utreder frågan om storregioner ska etableras och hur deras geografi ska se ut. Målet för utredningen är att dela in Sverige i väsentligt färre län och landsting än dagens 21. Nu vill Finansdepartementet att kommunerna ska yttra sig om frågan ”Regional indelning – tre nya län”. För att Mora kommun skulle kunna svara på yttrande ansåg kommunstyrelsen att det var viktigt att få höra kommuninvånarnas synpunkter. Därför anordnade kommunen ett informations- och dialogmöte den 30 augusti som legat till grund för kommunens yttrande.  Läs mer om dialogmötet här

- Vi tror att jämnstarka regioner kan underlätta tillväxt och likvärdig service i hela landet och att den regionala nivån behöver stärkas. Därför behöver makt och resurser flyttas från den statliga nivån till både de regionala och kommunala nivåerna, säger Anna Hed, kommunalråd (C).

Hur detta ska ske och att det tydligt finns beskrivet i samband med att de nya länen/regionerna bildas är något som kommunen framför som en viktig synpunkt vid ett beslut. Kommunen anser även att det ska tas ett beslut om hur de statliga myndigheternas samordning och anpassning efter den nya regionala geografin ska fungera för att den nya reformen ska bli framgångsrik.

I yttrandet har kommunen framförallt framfört sju punkter:

 • beslutanderätt över regional tillväxt – makt och resurser måste decentraliseras från staten till regionerna och kommunerna
 • kommunernas reella inflytande – demokratiskt inflytande
 • tillgång till vård och service i hela regionen
 • kommande proposition måste lägga fast att reformen fullföljs 2023
 • samordna de statliga myndigheterna
 • ekonomiska konsekvenser
 • nej till tvingande kommunsammanslagningar.

Här kan du läsa mer om kommunens yttrande i sin helhet.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213