Mora kommun vill förebygga jäv och mutor

22 februari 2018
Nya kommunhuset, vinter Visa större bild

Kommunstyrelsen föreslås anta nya riktlinjer för att motverka korrupt beteende som kan skada medborgarnas förtroende för Mora kommun. Riktlinjerna har arbetats fram under 2017–2018 och ska följas av alla kommunanställda.

Riktlinjerna om jäv, bisyssla, muta och otillåten påverkan har varit efterfrågade en längre tid. Det första utkastet presenterades i augusti 2017.

– Som anställd i Mora kommun arbetar du på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Medborgarna ska kunna lita på att kommunanställda är opartiska och sakliga i sitt beslutsfattande, säger kommundirektör Peter Karlsson och fortsätter:

– Det ska inte finnas misstankar om att anställda kan ha missbrukat sin ställning.

Viktigt verktyg i arbetet

Riktlinjerna är ett komplement till lagstiftningen och hjälper till att tydliggöra gränsen mellan vad som är en tillåten eller otillåten förmån.

– Som anställd har man alltid ett eget ansvar att bedöma situationen och vad man ska tacka ja eller nej till. Riktlinjerna ska vara vägledande i det dagliga arbetet och förhoppningsvis även bidra till givande diskussioner på arbetsplatsen, säger Peter Karlsson.

Kommunstyrelsen föreslås anta riktlinjerna vid nästa sammanträde, den 27 februari.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Peter Karlsson Kommundirektör
    Kommunledningskontoret
    Badstugatan 2
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213