Mora kommuns ekonomi under första halvåret och prognos för hela 2015

9 september 2015

Kommunplan 2015

Delårsrapporten med prognos visar att Mora kommuns årsresultat för 2015 slutar på plus 126 000 kronor.

Nämndernas prognoser redovisar ett totalt underskott på -22 miljoner kronor. Detta beror bland annat på minskade skatteintäkter och stadsbidrag. Men den största delen av underskottet finns hos för- och grundskolenämnden och hos socialnämnden. Dessa två nämnder har under de senaste åren redovisat underskott och arbetar sedan tidigare med flera olika åtgärdsplaner för att nå ett plus/minus resultat, det vill säga en ekonomi i balans.

Kommunfullmäktige har,  i år och tidigare år, fattat beslut om utökad ram och tillfälliga strukturmedel för att möta ökade behov av kommunens service och tjänster . Underskotten beror framförallt på ökade behov inom skola och omsorg. Till sist belastas Mora kommun av ett vite från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg på grund av ett försenat beslut om en gruppbostad för en placering härrörande från en annan kommun. Vitet har överklagats med tyvärr inte beviljats.

Under det kommande halvåret finns det vissa osäkra kostnader som är svåra att prognostisera exakt, det är bland annat kollektivtrafiken och flygtrafiken.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 september 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213