Mora kommuns resultat 2014 - i korthet

7 maj 2015

dalahäst Visa större bild

Kunskapsmål i grundskolan, trygghet i vården, företagsklimatet och kulturutbudet. Så här klarade Mora kommun målen för 2014 i den långsiktiga Strategiska planen för mandatperioden 2011-2014.


Grundskola
81 procent av eleverna i årskurs 6 och 73 procent av eleverna i årskurs 9 uppnådde målen i alla ämnen 2014. Målen som var 93 procent för åk 6 och 95 procent för åk 9 har därmed inte uppfyllts. Men utvecklingsprojekt och åtgärder, som till exempel utökade timplaner och satsning på Matematiklyft och Läslyft, kommer bidra till målet att tillhöra de bästa grundskolorna i landet.

Elevenkäter visar att eleverna är mycket nöjda med sin skola och bland de mest nöjda i landet, enligt Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Öppna jämförelser”.


Vård och omsorg

89 procent av brukarna och anhöriga i hemtjänsten och 81 procent på särskilt boende uppger att de känner sig trygga och nöjda med vården och omsorgen, enligt Socialstyrelsens och SKL:s ”Nöjd-Kund-Index”. Målet var 93 procent i hemtjänsten och 88 procent på särskilt boende.

 

Mora som knutpunkt och motor i regionen
Ett mål var att Mora under 2014 skulle ha minst 1870 företag. Resultatet blev bättre än så, det fanns 1940 företag och målet är därmed uppnått. Ett annat mål handlar om förvärvsfrekvens, det vill säga, hur många som förvärvsarbetar. Andelen i åldern 20-64 år som arbetar har ökat 2014 jämfört med 2013 och målet är uppfyllt.

Mora som kultur- upplevelse- och aktivitetscentrum
I Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning ”Nöjd-Medborgar-Index 2014” fick Mora betyget 61 när det gällde kulturutbudet, målsättningen var på 62 som var genomsnittet för samtliga kommuner. Mora lägger mindre pengar än genomsnittskommunen på kultur och fritid, så resultatet är bra. Moraborna är mer nöjda med sina bibliotek än genomsnittet i kommunerna, men mindre nöjda med utbudet av teater och konserter.

 

Ekonomi
Kommunen haft tre finansiella mål. Ett handlar om att andelen investeringar i skattefinansierad verksamhet ska göras med 100 % egna medel. Ett annat mål handlar om att låneskulden i kommunen och de kommunala bolagen ska understiga 55 000 kronor per invånare. Dessa mål har kommunen klarat. Det sista målet som handlar om resultat uppfylldes inte under det enskilda året 2014, men däremot på lång sikt och därmed gör kommunen bedömningen att det strategiska målet är uppnått.

 

Mer om dessa mål och hur de olika förvaltningarna presterade under förra året kan du snart läsa i Årsredovisningen för 2014 som fastställdes av kommunfullmäktige den 4 maj 2015.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 maj 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213