Mora minskade minimalt

29 augusti 2011
Saxviken

När befolkningssiffrorna för det första halvåret redovisades av SCB i augusti stod det klart att Mora minskat sin befolkning med en (1) person.

Denna minskning har uppstått genom att födelsenettot ökat med +9 personer och flyttnettot minskat med -10. Att födelsenettot (skillnaden mellan födda och döda) ökar är ovanligt för Mora, å andra sidan är minskat flyttnetto lika ovanligt och man kan alltså säga att en omvänd situation uppstått under den aktuella perioden.

Negativa flyttnetton uppvisas endast av fyra kommuner: Falun (-39), Malung-sälen (-28), Vansbro (-25) och Mora (-10). Relativt sett kraftiga ökningar har Borlänge (+158), Rättvik (+82) och Hedemora (+64). För Borlänges och Hedemoras del utgörs huvuddelen, +106 respektive +53, av positivt flyttnetto mot utlandet. För Rättvik stannar den siffran på +20. 

Samtidigt är det bara fyra kommuner som kan ståta med positiva födelsenetton: Borlänge (+68), Falun (+42), Gagnef (+11) och Mora (+9).

Länets folkökning begränsar sig till blygsamma +168 personer och det ser alltså ut som om kampanjerna för ökad inflyttning inte har avsatt några mer påtagliga resultat. Förhoppningen om att kampanjerna under en tioårsperiod från starten 2003 skulle ge Dalarna en befolkningsökning på 24 000 personer ser alltså ut att komma rejält på skam. För inte ens den mest inbitne optimist tror väl på en ökning med 22 785 personer på två och ett halvt års sikt? Drömmen om en befolkning på 300 000 personer år 2013 ter sig följaktligen lika avlägsen som någonsin tidigare. 

 

Så här har folkmängden utvecklats undet det första halvåret 2011:

Folkmängd Förändring
Dalarna 277 215 +168
Avesta 21 543 -40
Borlänge 49 477 +226
Falun 56 037 -7
Gagnef 10 132 +35
Hedemora 15 191 +27
Leksand 15 269 -20
Ludvika 25 805 -5
Malaung-Sälen 10 304 -52
Mora 20 152 -1
Orsa 6 903 -19
Rättvik 10 861 +50
Smedjebacken 10 697 -18
Säter 10 857 +17
Vansbro 6 771 -34
Älvdalen 7 216 +9

Fullständig redovisning länsvis och för alla Dalakommuner

 

Sven-Erik Nilsson

                      

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213