Mora och Orsa föreslås få gemensam räddningschef

27 oktober 2015

Johan Szymanski- räddningschef_mora Visa större bild

Johan Szymanski, som idag är räddningschef i Mora kommun, kommer från och med den 1 december även att tillträda som räddningschef i Orsa kommun. Anledningen är att Orsas räddningschef går i pension, och en utredning visar att båda kommunerna vinner på samarbetet.

Avtalet mellan kommunerna innebär att Orsa köper 30 procent av räddningschefstjänstfunktionen av Mora. Johan Szymanski kommer fortsatt att vara stationerad på brandstationen i Mora, men även ha en arbetsplats i Orsa. Båda kommunerna kommer att ha varsin ställföreträdande räddningschef och tillsammans utgör dessa, tillsammans med räddningschefen, räddningstjänstens ledning i Mora och Orsa.

Redan i dag har räddningstjänsterna i Mora och Orsa samverkan i många frågor, exempelvis när det gäller gemensam befälsberedskap (tillsammans med Älvdalen), nyttjande av tankbilar och tung räddningsutrustning vid förstärkning. Båda organisationerna har dock sina respektive arbetssätt, rutiner och instruktioner.


Samverkan ger högre kompetens

Med gemensam räddningschef finns förutsättningar för att öka den operativa samverkan mellan kommunerna. I en större, gemensam organisation kan delar av personalen specialutbildas i mer komplexa frågor, vilket gör att båda kommunerna får en högre grad av expertkunnande. Förhoppningen är att det också ska göra räddningstjänsten i kommunerna till en mer attraktiv arbetsgivare som får lättare att rekrytera den kompetens som behövs i framtiden.

Räddningschefen kommer att vara mindre tillgänglig i frågor som specifikt berör Mora, men kommer istället att kunna fokusera mer på ledarskapsfrågor och samordningen kan även göra att vissa nuvarande arbetsuppgifter kan åläggas på någon annan i organisationen.

Johan Szymanski tror också att många företag som har verksamhet i båda kommunerna kommer att dra fördel av att ärendehanteringen blir mer centraliserad. Orsa kommun får tillgång till högre kompetens, exempelvis brandingenjör, och för Moras del kan dagtidstjänsterna i Orsa täcka upp om styrkan i Mora är upptagen av ett pågående larm. Räddningsinsatserna kan därmed bli effektivare i båda kommunerna utan att kostnaden ökar.


Beslut krävs i båda kommunerna

Frågan om att införa en gemensam räddningschef för de två kommunerna diskuterades under tisdagen av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut väntas ta av kommunstyrelsen i Mora den 10 november och gäller under förutsättning att Orsa kommun fattar likalydande beslut.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03
 • Johan Szymanski Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213