Mora utvecklar dialogen med medborgarna

13 januari 2015

medborgare dialog Visa större bild

Mora kommun startar ett projekt för att öka möjligheterna till delaktighet och dialog för kommunens invånare. Projektet görs i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande.
Delaktighet och inflytande mäts genom Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)) och SCB:s Nöjd medborgarindex. De senaste årens mätningar visar att målen inte nåtts helt och hållet.

Därför kommer kommunen att genomföra ”Projekt Medborgardialog” i samarbete med SKL för att utveckla en systematik i dialogen mellan medborgarna.

Första delen av projektet kommer att pågå under perioden februari – december 2015 och under tiden ska förslag till inriktning och konkreta aktiviteter tas fram.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 januari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Åke Nyström Chef integrationsenheten
    Kommunledningskontoret
    792 80 MORA
    Tel: 0250-261 06 (mobil anknytning)
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213