Mora väntas anta handlingsplan mot extremism

24 augusti 2017
Skuggor av en grupp människor. Visa större bild

Mora kommun har tagit fram en handlingsplan för hur man ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Det finns däremot inget som tyder på att det förekommer våldsbejakande extremism i Mora idag.

I juni 2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren har rekommenderat Sveriges kommuner att ta fram en handlingsplan för att skapa en tydlig ansvarsfördelning och struktur för det förebyggande arbetet på lokal nivå.

Ola Abrahamsson, säkerhetssamordnare i Mora kommun, är kommunens kontaktperson i frågan.

– I dagsläget ser vi inga tendenser till våldsbejakande extremism i Mora, det visar den lägesbild som är framtagen i samråd med polisen. Handlingsplanen är i första hand till för kommunanställda, den tydliggör hur vi ska jobba förebyggande och även hur vi ska agera om vi misstänker extremism, säger Ola Abrahamsson.

Kommunstyrelsen väntas anta handlingsplanen vid sitt möte den 29 augusti.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

I dagsläget bedömer Säkerhetspolisen, SÄPO, att det finns tre inriktningar av våldsbejakande extremism i Sverige:

 • den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön
 • den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön
 • den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön

Orostelefonen mot radikalisering

Är du orolig för att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Då kan du ringa till Rädda Barnens orostelefon på telefonnummer 020-100 200. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Läs mer på Rädda Barnens webbplats >>

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ola Abrahamsson Säkerhetssamordnare
  Kommunledningskontoret
  792 80 MORA
  Tel: 0250-261 66
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

Orostelefonen mot radikalisering

Tel: 020-100 200

Telefontid: måndag–fredag kl 9–12 och 13–16. Onsdagar kvällsöppet till kl 19.

Läs mer på Rädda Barnens webbplats >>

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213