Morabor tycker - om Mora och Moraborna

18 maj 2011

Bred referensgrupp deltar i arbetet

"Bilden av Mora" heter den process som påbörjades 2010 med kommunen som initiativtagare och med en referensgrupp där näringslivet, landstinget, idrottsrörelsen, kyrkan och kulturen finns representerade. Det övergripande syftet är att positionera Mora rätt, i akt och mening att locka inflyttare som kan öka arbetskraftsutbudet under kommande år. I den gruppen kan förhoppningsvis också en del potentiella nyföretagare finnas.

- Vi vill öka vår attraktionskraft och ska därför skapa en tydlig målbild att kraftsamla omkring, säger kommunalrådet Bengt-Åke Rehn (S). 

Bilden av Mora Visa större bild
De - bland andra - ska se till att en attraktiv målbild skapas. Framför det här målet står fr.v Owe Hållmarker, kommunstrateg, Peter Helander, kommunalråd (C), Malin Höglund, oppositionsråd (M) och Bengt-Åke Rehn, kommunalråd (S).

Ytterligare en undersökning utnyttjas

Av de 375 personer som intervjuats i den aktuella enkätundersökningen var 55 representanter för näringslivet och 20 var beslutsfattare i den kommunala organisationen. Som komplement och jämförelse har en även annan undersökning använts, den som Synovate gjorde 2008 med 1 000 personer spridda över landet. Frågeställningarna var i mångt och mycket likartade och sammantaget framträder en tämligen tydlig bild av hur Mora uppfattas, både bland Morabor och rikssvenskar.

Föga oväntat är det Vasaloppet som dominerar - i båda undersökningarna - när de svarande får komma med sina spontana associationer om Mora. Naturen, idrott och dalahästar placerar sig närmast, men ändå på behörigt avstånd. När Moraborna uttalar sig om styrkorna i kommunen är det naturen, storleken (lagom), idrotten och turismen som toppar. Först därefter kommer Vasaloppet, vilket möjligen kan förvåna en aning.

Beslutsfattarna tvekar inte

Kan man då rekommendera personer som inte bor här att flytta hit? "Ja, definitivt" svarar 100 % av de kommunala beslutsfattarna medan 69 % av näringslivet och 61 % av allmänheten tycker detsamma.

Carat, som gjort kommunenkäten, drar slutsatsen att det finns ett antal områden som är extra viktiga att ha med i en kommande positionering. Dit hör naturupplevelsen, idrotten, butiksutbudet, framåtandan, arbetstillfällen, vård/omsorg/skola, storleken och ungdomsaktiviteter. Kulturen finns också med på listan, men åtföljs av ett frågetecken.

- Vår fördel är att vi har en attraktiv bild redan från början, menar kommunalrådet Peter Helander (C). Mora är ingen tung industristad, så vi behöver inte ändra profil. Bara förstärka och förbättra. Den målbild som vi nu tar fram ska vara den vision som ligger överst när vi politiker planerar framtiden i Mora. Och  vi räknar med att den målbilden ska vara klar någon gång under hösten.  

Hela undersökningen hittar du här

 

Sven-Erik Nilsson   

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 maj 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213