Morapanelen om demokratifrågor

3 juli 2012

Kajen, från Saxviken
 

Den här gången har panelens 180 medlemmar inbjudits att svara på frågor om demokrati, påverkan och inflytande. Och svarsfrekvensen var hög.

Närmare 140 svar har registrerats under tiden 11 juni till och med 21 juni, och efter sammanställningen står det klart att 93 % vill vara med och påverka. Då främst inom områdena skola, vård/omsorg och planering/infrastruktur. Förutom de 14 frågorna som besvarades fanns också möjlighet till fritextsvar där kommentarer och förslag kunde lämnas.

- Det är bra att vi öppnar nya mötesplatser mellan medborgare och politiker, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn. Morapanelen är ett bra exempel och den tycker jag vi ska använda oss av minst fyra gånger per år för att få reda på vad panelen tycker i olika frågor. Intressant att läsa är också fritextsvaren, som visar en imponerande bredd och stort engagemang i samhällsfrågor.

Klicka här för att komma till rapporten 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 juli 2012.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213