Morapanelen svarar på frågor om trygghet i Mora

29 juni 2011
Saxviken Visa större bild

”En fantastisk liten stad där man aldrig behöver vara rädd”. Citatet är från en av deltagarna i Morapanelen som fått svara på hur de upplever tryggheten i Mora.

Ett strategiskt politiskt mål i är att Mora skall vara ett tryggt samhälle för alla. Ett sätt att mäta upplevd trygghet är att via enkäter skaffa sig en uppfattning.

Kommunen gör vartannat år en större enkät via Statistiska Centralbyrån och som komplement till det gör vi en mer detaljerad enkät till Morapanelens ca 160 deltagare.

Enkäten som genomförts i maj har besvarats av hela 76 procent av panelens deltagare.

I stort upplever man Mora som en trygg ort att bo på. 71 procent säger att man känner sig trygg eller mycket trygg i Mora. Ingen känner sig otrygg. Panelen är minst nöjd med tryggheten för inbrott och stöld. En inbrottsvåg under senare tid avspeglas säkert här.

På fråga om vad kommunen kan göra för att öka tryggheten tycker många att fler poliser bör visa sig ute. Satsning på förebyggande arbete för ungdomar för att minska droganvändandet och föräldrar på stan är andra exempel på åtgärder.
Kvinnor har en något mindre positiv syn på tryggheten i Mora än männen.

Av rapporten framgår sammanställning av svaren på frågorna. Här ser man även de intressanta kommentarer som Morapanelens deltagare lämnat.

Läs hela rapporten här

Vi vill gärna ha fler Morabor som medlemmar i Morapanelen. Läs mer här.

 

Owe Hållmarker

This is a mailto link
0250-261 28


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 juni 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213