Morapanelen tycker till om utvecklingen av Mora centrum

13 december 2011

Mora kommun har påbörjat ett centrumutvecklingsarbete. Syftet är att stärka centrala Moras roll som en attraktiv bostadsort med ett levande handelscentrum. Vi vill vara ett tilltalande besöksmål i regionen med en väl fungerande trafikstruktur för olika trafikslag.

Ansvariga för arbetet med centrumutvecklingsplaneringen är Stadsbyggnadsförvaltningen och stadsarkitekt Tommy Ek.

Många deltar redan - fler önskas

I arbetet deltar, utöver kommunen bl.a. Trafikverket, fastighetsägare, köpmän och föreningar som gemensamt arbetar fram en strategi för att utveckla tätorten och som ska utgöra ett underlag för en fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

För att få ytterligare underlag i planeringsprocessen tänker kommunen använda Morapanelen i denna fråga. Morapanelen består i dagsläget av ca 160 Morabor som anmält intresse att svara på enkäter i samhällsfrågor. Det här är fjärde gången panelen får en enkät. De tidigare frågorna har berört den stora Dalahästens placering i Mora, kommunens webbplats mora.se och trygghetsfrågor.

Det är alltså nu dags för en enkät kring centrumutveckling och frågorna berör utnyttjande av parker, trafikfrågor, nya användningsområden av vissa centrala ytor mm. Det kommer eventuellt fler frågor kring centrumutvecklingen till panelen.

Vi vill gärna att fler Morabor går med i Morapanelen och hjälper oss med beslutsunderlag i samhällsfrågor.

Här kan du bli medlem i Morapanelen

 

Owe Hållmarker


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 december 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213