Så vill Morapanelen utveckla centrum

16 januari 2012
Centrum Visa större bild
 

Medborgarnas åsikter är högintressanta i den kommande utvecklingen av centrala Mora och därför har Morapanelens medlemmar fått säga sitt.

Syftet med den kommande centrumutvecklingen är att stärka centrala Moras roll som en attraktiv bostadsort med ett levande handelscentrum. Mora ska vara ett tilltalande besöksmål i regionen, med en väl fungerande trafikstruktur för olika trafikslag.

I arbetet deltar, utöver kommunen, bland andra Trafikverket, Dalatrafik, fastighetsägare, köpmän och föreningar. De arbetar gemensamt fram en strategi  som ska utgöra ett underlag till en fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

För att få in ytterligare underlag i planeringsprocessen har Morapanelen getts tillfälle att svara på några frågor. Morapanelen består av ca 180 Morabor som anmält intresse att delta i och påverka Moras utveckling via webbenkäter.

Några fakta från den här enkäten

  • 68 % anser att Köpmannagatan kan bli gågata.
  • På frågan om hur man kan utveckla Tingshusparken med aktiviteter tycker en majoritet att en paviljong med sommarservering vore perfekt.  Annat som förordats är torghandel, skridskobana och lekutrustning.
  • När befintlig busstation flyttas till det nya resecentrumet önskar sig panelen i första hand P-hus eller P-platser på området. I andra hand ser man gärna bostäder på platsen. Kvinnorna i panelen ser hellre mer bostäder i området än männen som i högre utsträckning ger sin röst för P-platser.
  • En fråga gällde ny offentlig toalett i Mora och av de förslag som gavs handlade de flesta om en toalett vid ICA-parkeringen. Fridhemsplan fick betydligt färre röster. Flera röstande tyckte även att Tingshusparken vore ett bra läge för offentlig toalett, med hänsyn bland annat till att det förväntas fler aktiviteter i parken.

Många andra synpunkter lämnades in utöver de frågor som skulle besvaras. 68 personer har tyckt till lite extra och kommit med intressanta idéer och förslag. Det visar  att ärendet engagerar Moraborna.

Synpunkterna kommer nu att tas med som underlag i den fortsatta planeringen av Mora centrum. Det kan även bli aktuellt med fler frågor inom detta område till Morapanelen.

Vi är intresserade av fler deltagare i panelen och du som vill vara med kan klicka på den här länken för att anmäla dig: www.mora.se/morapanelen.

Klicka här för att se den kompletta undersökningen

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 januari 2012.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213