Moras infartstavlor

8 juli 2014
infartsskyltar

I våras plockade Mora Kommun ner de tre återstående informationstavlorna vid infarterna till Mora. Meningen var att två nya skyltar skulle sättas upp innan sommaren och två till hösten. Skyltarna, som är tillverkade av elever på S:t Mikaelsskolans byggprogram, är så gott som klara men av olika anledningar fick uppsättningen av dessa skjutas fram till efter sommaren. Det som dock är på plats är fundament som tavlorna ska stå på (vid två platser). Det som kommer att stå på skyltarna är allmän information om Mora samt kartor som ska hjälpa besökaren till rätta.

Under hösten kommer de ovan nämnda tavlorna att kompletteras med två digitala tavlor som ska placeras vid de södra infarterna till Mora. Syftet med de digitala tavlorna är att välkomna och informera besökare, genomresande och invånare om publika evenemang samt kunna ge samhällsinformation.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 juli 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213