Moras ungdomar erbjuds feriepraktik sommaren 2015

10 februari 2015

feriepraktik Visa större bild

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens möte att Mora kommun ska erbjuda två veckors feriepraktik till ungdomar som är folkbokförda i Mora kommun.

Inför sommaren 2015 kommer två veckors feriepraktik att erbjudas för de ungdomar som är folkbokförda i Mora kommun och som slutar årskurs 9 i grundskolan eller årskurs 1 i gymnasieskolan.

Feriepraktiken kommer att erbjudas under tre olika perioder under sommarmånaderna.

Kommunalrådet Malin Höglund (M) yrkade också på att budgetberedningen under våren bör se över om feriepraktiken under 2016 kan förlängas med ytterligare en vecka och bli tre veckor lång. Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

För ungdomarna är feriepraktiken en väg in i arbetslivet och erbjuder möjligheter att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetsgivare får möjligheten att skapa ett intresse hos ungdomarna inför deras framtida utbildnings- och yrkesval med förhoppning att det kan möta vårt behov av framtida arbetskraft, säger Malin Höglund.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Maria Vesterberg Nilsson Administrativ assistent
  För- och grundskoleförvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 MORA
  Tel: 0250-26084

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213