Moras varumärke ska stärkas

19 februari 2010
Diskussionsforum
Diskussionsforum i Puben, FM Mattsson Arena.

Det tycker den politiska ledningen och har därför tagit initativ till samarbete med andra intressenter i kommunen. En första träff ägde rum den 17 februari i FM Mattsson Arena, där tankar och idéer presenterades. 

Dit hade representanter för näringslivet, föreningslivet och den offentliga sektorn bjudits in till en hockeykväll, bestående av halvannan timmes diskussionsforum och därefter kvällens match Mora IK - Västerås IK. Upplägget var uppenbarligen intressant, närmare 100 personer hade mött upp och trakterades inledningsvis med en smörgås i det större formatet innan det var dags att börja själva mötet.

Vad står Mora för?

Kommunalrådet Peter Helander började med att ge sin bild av Mora och tankarna kring ett kommande varumärke. Tidigare undersökningar av hur omvärlden uppfattar kommunen visar att bilden är i det närmaste entydigt positiv. Men den slutsats som konsulter drar är att den gemensamma målbilden saknas.

- Deras budskap är att vi inte ska berätta det som alla redan vet, meddelade han. Zorn, Dalahästen knivar och Vasalopp är nog bra, men det vi ska lyfta fram ännu mer är varför dessa starka varumärken har kunnat skapas just här.

Peter Helander
Peter Helander.

Sådan är Morabon

Typiska karaktärsdrag hos Morabon tycks, enligt en undersökning, vara att han/hon prioriterar aktiv fritid, vill bo nära naturen, är drivande och tar ansvar för sina beslut. Inte bara det; andra egenskaper är uppskattandet av estetik, design och kvalitet. Liksom ett gemensamt ansvar för livsmiljön. 

- Men, sade Peter Helander, vi måste förflytta oss vidare, till en ny vision. Bilden av Mora är fantastisk, den ska bara förstärkas ännu mer.

Han var noga med att påpeka att det han pratat om inte var något officiellt politiskt ställningstagande, utan mer reflektioner och tankar kring ett kommande varumärkesarbete. I hans presentation fanns en sorts slogan; "Hjärtat i framtidens upplevelseområde", men den vara bara en löst hållen idé som kommit fram i ett tidigt skede.

- Det kanske ska vara något helt annat i stället, förklarade han. Men det är viktigt att ni nu vill ställa upp framöver och komma med synpunkter. För om ingen vill något så blir det heller inte något.

Mats Johansson
Mats Johansson, BNG.

Professionell hjälp i varumärkesarbetet

Den kommunikationsbyrå som hjälpt Mora en bit på vägen i det förberedande arbetet är BNG, ett företag baserat i Borlänge. Till för en tid sedan hette man Bangalore, men nu har man valt bort detta namn som ibland gett felaktiga associationer till Indiens högteknologiska centrum. Mats Johansson är VD och gav en liten inblick i hur andra gjort för att utveckla sina varumärken.

Till alla de närvarandes glädje inledde han med att slå fast Moras obestridliga position som sinnebilden för Dalarna. åtminstone när människor i andra delar av Sverige får tycka till. Det har företagets egna undersökningar visat och han konstaterade att ett modigt kommunalråd och en genomförande kommunchef är oumbärliga för att åstadkomma en framgångsrik varumärkespositionering.

Processen har bara börjat

- Vi på BNG ska nu ta fram en projektplan för Mora fram till sommaren, berättade han. Sedan kan kommunen börja koppla ihop sig med aktörer under hösten. Att förankra kommer att ta ungefär ett halvår och i det sammanhanget är det viktigt att kommunen verkligen lovar vissa saker och inte skjuter över ansvaret på andra.

Men redan några veckor efter Vasaloppet tänker kommunen bjuda in till en workshop med representanter för de aktörer som deltog den här kvällen. Så mycket diskussion blev det inte den här gången, men framöver kommer det att finnas många tillfällen för den som vill göra sin röst hörd. 

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 februari 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213