Musik vid Siljan avvecklas

22 januari 2016

Folkmusik

Musikfestivalen Musik vid Siljan har tappat publik kraftigt de senaste fem åren, och i december rekommenderade styrelsen att verksamheten läggs ner. Mora Kommun är en av fyra ägare till Musik vid Siljan AB, och Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att fatta det formella beslutet om nedläggning.

Musik vid Siljan startade 1969 som ett ideellt initiativ och Mora kommun gick in som delägare 2000. Idag ägs bolaget av Leksand, Mora och Rättviks kommuner tillsammans med Musik vid Siljans vänförening.

2010 halverade kommunerna sin ekonomiska insats i bolaget eftersom verksamheten minskat kraftigt. Styrelsen fick därför i våras ägarnas uppdrag att se över möjligheten till en bredare musiksamverkan. De senaste årens vikande publikintresse och sommarens negativa festivalresultat gjorde dock att styrelsen vid en extra bolagsstämma föreslog ägarna att besluta om avveckling.

Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att avveckla Musik vid Siljan, under förutsättning att övriga ägare beslutar detsamma. Samtidigt föreslår kommunstyrelsen att man får i uppdrag att utreda Musik vid Siljans ekonomiska och andra värden.

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 januari 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213