Ny webbadress till kommunen

22 februari 2018

Mora kommun logotyp 2018

Nu fungerar kommunens nya hemsideadress, www.morakommun.se. I samband med adressbytet lanseras även vår nya logotyp. Välkommen in och ta en titt!

​​​​Kommunen har under hösten arbetat med att tydliggöra sitt varumärke Mora kommun, för att lättare kunna visa en mer enhetlig avsändare och ge ett mer samlat intryck av kommunen. Bytet av adressen är i linje med det arbetet. En annan anledning till byte av adressen är att lättare kunna särskilja kommunens varumärke med platsens varumärke.

- Vi konkurrerar med en mängd andra kommuner och organisationer om kompetens och investeringar och där är det oerhört viktigt med ett tydligt och attraktivt uttryck, säger Peter Karlsson, kommundirektör Mora kommun.

Den digitala utvecklingen har medfört att många människor vill kommunicera på nya sätt, även med sin kommun. Sociala medier, mobila tjänster och e-tjänster har blivit allt viktigare och därför har Mora kommun tagit fram nya riktlinjer för sin kommunikation och även en ny logotyp.

- En modernare logotyp och byte av adressen till vår webbplats är det första steget på resan att förbättra Mora kommuns kommunikation med våra målgrupper. Mora kommun vill kommunicera på ett enklare, tydligare och mer inbjudande sätt. Det kommer att underlätta i kontakten och dialogen mellan våra kunder och oss framöver, säger Anders Rosén.

I samband med adressbytet för webbplatsen lanserar kommunen sin nya logotyp som i mångt och mycket bygger på den befintliga logotypen.

- Kommunens nya logotyp kommer att kännas bekant. S:t Mikael och draken finns kvar, men den har fått ett modernare utseende och färgerna har justerats för att lättare kunna användas digitalt. Ordet kommun har lagts till i logotypen för att ytterligare förtydliga avsändaren. Under en tid framöver kommer både den gamla och nya logotypen att finnas kvar, eftersom bytet sker stegvis för att bli så kostnadseffektivt som möjligt, säger Anders Rosén.

Mora.se blir en portal för platsen

Adressen www.mora.se kommer att användas för att presentera platsen Mora. En portal där företag, organisationer och kommunen gemensamt kan kommunicera vilken attraktiv plats Mora är.

Tips

Har du sparat kommunens hemsida som en favorit eller bokmärke, kom då ihåg att ändra adressen till morakommun.se.

 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213