Ny näringslivsstrategi i Mora kommun

11 november 2014

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen att godkänna en ny näringslivsstrategi. Målen i strategin är att erbjuda företagare bästa tänkbara service och bemötande, skapa förutsättningar för ett näringsliv med internationell klass och att genomföra Genomfart Mora senast år 2022.

Näringslivsstrategi

Arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi har pågått sedan i våras och har handlat om att i dialog med företagare i kommunen ta fram områden som behöver utvecklas för att näringslivet ska växa.

Fyra stycken fokusområden har tagits fram:

  • Trafik och infrastruktur
  • Kompetensförsörjning
  • Samhällsutveckling (t ex markberedskap)
  • Kommunikation, dialog och service

De fyra fokusområdena kommer att prioriteras av kommunen i styrande dokument för att ge företagsutvecklingen goda förutsättningar. Samhällsutvecklingen bygger på samarbete mellan kommun, företag och organisationer, och en del i strategin är att ta fram överenskommelser mellan dessa parter.

Beslutet att anta näringslivsstrategin förväntas tas av kommunfullmäktige den 1 dec.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213