Ny plan ska förbättra servicen i Moras socknar och byar

25 februari 2015

skylt Visa större bild

Mora kommun har tagit fram en serviceplan för att ge en helhetsbild av den tillgängliga kommersiella och offentliga servicen på landsbygden och vad som är en rimlig servicenivå. Förhoppningen är att etablera nya mötesplatser, så kallade servicepunkter, ute i byarna.

Tillgång till livsmedelshandel, bredband, drivmedel och hälso- och sjukvård är viktiga för att vardagslivet ska fungera för människor. På landsbygden är man oftast beroende av en eller ett fåtal servicegivare. För att få en bild av vilken service som finns idag och vilken service som borde finnas har kommunen tagit fram en plan för de kommande två åren. Planens fokus ligger på den kommersiella service som finns i framförallt socknarna.

En lanthandel eller en lokal bensinmack är viktiga både för att kunna förse boende, besökare och företag med livsmedel och drivmedel. Det är också ofta verksamheter som fyller en stor social funktion för boende på landsbygden. Om dessa verksamheter skulle försvinna kan service så som post, apoteksservice och kontantuttag påverkas och förutsättningarna för den offentliga servicen kan komma att förändras.

I Mora kommuns serviceplan föreslås därför att kommunen under 2016-2017 medverkar till bygdernas möjligheter att bygga upp så kallade servicepunkter. Förslagsvis ska de kunna inrymma minst tre av följande fem punkter:
• Dator med internetuppkoppling
• Caféhörna som ger möjlighet till samvaro, en mötesplats
• Turistinformation
• Anordnande av minst tre aktiviteter/år
• Erbjuda hemsändning av livsmedel

Tanken med planen är också att kommunens olika verksamheter i sina planeringsarbeten ska ges underlag och kompetens för att ta med sig frågor kring hållbar landsbygdsutveckling. Dessutom ska planen kopplas till kommunens näringslivsstrategi när det gäller näringslivets behov av service och företagsetablering.

Kommunstyrelsen väntas anta ”Serviceplan för Mora kommun 2015-2017” under sitt möte den 10 mars.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Liselott Hansson Malmsten Landsbygdsutvecklare
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-55 22 02
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213