Nya brandstationen kan börja byggas i vår

12 december 2017

Mora nya brandstation Visa större bild

Upphandlingen av den nya brandstationen i Mora är slutförd och enligt tilldelningsbeslutet blir det byggföretaget NCC som får uppdraget. NCC:s anbud på 69,3 miljoner var det mest fördelaktiga.

Totalt hade det kommit in tre anbud om att få bygga brandstationen under den förlängda anbudstiden.

Byggstart planeras nu till våren 2018 och den färdiga brandstationen ska vara klar att tas i bruk i början av 2020. Moras nya brandstation kommer att ligga söder om Svedjärnsvägen, mellan Malungsvägen och Mäxvägen. Projektet håller sig inom de angivna investeringsramarna.

– Nu bygger vi en robust och framtidssäker brandstation för att trygga säkerheten för de som bor och vistas i Mora. Den här satsningen är även viktig för vårt planerade samarbete i norra Dalarna, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) går in med ett statsbidrag i mångmiljonklassen för att delvis finansiera den nya räddningscentralen, varifrån insatser ska kunna ledas.

– Det här har varit en lång process som nu äntligen är på väg att gå i mål. Nuvarande station är byggd för 1950-talets brandförsvar, vilket enbart bestod av deltidsbrandmän som ryckte ut på bränder. Stationen dras med fuktskador, arbetsmiljöproblem och brister i bärighet. Dessutom går nya moderna brandbilar inte in, säger räddningschef Johan Szymanski.

– Nu får Mora kommun en brandstation som svarar mot dagens och framtidens verksamhetskrav, både avseende operativ räddningstjänst och olycksförebyggande. Det blir ett nav där vi både kan öva, leda stora komplexa räddningsinsatser och samtidigt ha väldigt goda möjligheter till utbildning och annan daglig verksamhet, säger Szymanski.

Fram till den 21 december är det en överprövningstid, då övriga anbudsgivare kan överklaga tilldelningsbeslutet.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 december 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Johan Szymanski Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213