Moras nya kommunfullmäktige utsåg nyckelposter

23 oktober 2018

Moras nya kommunfullmäktige sammanträdde för första gången inför den nya mandatperioden måndag kväll den 22 oktober. En rad val till viktigare poster gjordes, bland annat valdes Anna Hed (C) till kommunstyrelsens ordförande, Ingvar Niilimaa (MOP) till kommunalråd och Lennart Sohlberg (S) till oppositionsråd.

Det första fullmäktigemötet hade en högtidlig prägel med musik av elever från kulturskolan Miranda och många ledamöter var klädda i sockendräkt. Avgående ledamöter avtackades och nya välkomnades. Ålderspresidenten Christina Bröms inledningstalade med huvudtemat demokrati.

”Som ledamot i ett kommunfullmäktige handlar det om att försvara demokratin få människor att kännas delaktighet. Vi har en 100-årig tradition av folkstyre i Sverige men ibland känns det som att demokratin håller på att slitas isär”, sade Christina Bröms.

Huvudpunkterna i fullmäktige var val till olika poster den kommande mandatperioden:

Till ny ordförande i kommunfullmäktige valdes Lennart Sacrédeus (KD), efter avgående Peter Helander (C).

Till kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande valdes Anna Hed (C).

Till kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Ingvar Niilimaa (MOP).

Till oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Lennart Sohlberg (S).

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen:
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Nises (C)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Malin Höglund (M)
Göran Aronson (KD)
David Örnberg (V)
Lennart Sohlberg (S)
Nice Mattsson (S)
Pär Dalkvist (SD)

Ersättare i kommunstyrelsen:
Johan Hed (C)
Christina Bröms (C)
Joakim Holback (C)
Bengt Jernhall (C)
Johan Jansson (MOP)
Jörgen Öhrström (L)
Per Ericson (M)
Johan Morell (S)
Ajdoan Muliqi (S)
Lars-Erik Lohman (SD)
Fredrik Blom (MP) 

Avgående fullmäktigeledamöter 2018
Avgående fullmäktigeledamöter vid mötet: Frv. v: Lizzy Gullo(S, Sonja Lindgren(S), Carina Jannesson(M), Mats-Gunnar Eriksson(L),Maria Boork (C), Lennart Sacrédeus(KD) fullmäktiges ordförande, Greger Mellbert(M), Christer Johansson(M), Åke Knutz(C)

Se hela fullmäktigemötet på Youtubelänken här

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213