Nya ledamöter i kommunens nämnder

10 november 2014

Nya ledamöter i kommunens nämnder 

Under måndagskvällens kommunfullmäktigesammanträde valdes ett antal ledamöter till kommunens nämnder. Dessa ledamöter kommer vara med och styra Mora kommuns olika verksamheter under denna mandatperiod.

 

Byggnadsnämnden
Ulf Tholerus (C), ordförande
Joakim Linder (MOP), 1:e vice ordförande
Anna-Carin Rydstedt (S), 2:e vice ordförande
Gunder Eriksson (C)
Sven-Anders Söderberg (M)
Ajdoan Muliqi (S)
Leif Sandström (MP)

 

För- och grundskolenämnden
Rose-Marie Bogg (C) ordförande
Gunilla Spjotgard (M), 1:e vice ordförande
Johan Morell (S), 2:e vice ordförande
Madeleine Figgé Johnsson (MOP)
Mattias Ekeblad (FP)
Hasan Kizil (S)
Åsa Berg (MP)

 

Kulturnämnden
Hans Göran Åhgren (M), ordförande
Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordförande
Gunnar Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Fardosa Andersson (C)
Jan Rova (FP)
Karin Lübeck (S)
Margit Hielle (V)

 

Socialnämnden
Malin Höglund (M), ordförande
Bert Persson (C), 1:e vice ordförande
Bernt Persson (S), 2:e vice ordförande
Stefan Lund (C)
Lena Heed Sandlund (MOP)
Ulla Rombo (KD)
Eva Johansson (S)
Sonja Lindgren (S)
Susanne Jonsson (V)

 

Tekniska nämnden
Åke Knutz (C), ordförande
Per Ericsson (M), 1:e vice ordförande
Maria Matsson (S), 2:e vice ordförande
Lars Ambrosiusson (C)
Björn Hammarskjöld (MOP)
Peter Dahlgren (S)
David Örnberg (V)

 

Valnämnden
Nils Carlsson (C), ordförande
Lena Heed Sandlund (MOP), 1:e vice ordförande
Isa Bozdogan (S), 2:e vice ordförande
Per Ericsson (M)
Birgitta Sohlberg (S)

 

Dessutom valdes ett antal ledamöter till styrelser i kommunens egna och samägda bolag. Dessutom valdes nämndemän till Mora tingsrätt och representanter till bland annat Region Dalarna. Mer info om detta kommer inom kort att publiceras på mora.se

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213