Nya morakommun.se – en kommunal servicewebb

8 september 2017
Responsiv webbplats anpassad för dator, mobil och surfplatta Visa större bild

Mora kommun deltar i ett samarbetsprojekt och kommer tillsammans med Orsa, Älvdalen och Vansbro bygga nya externa webbplatser. Lanseringen av de nya webbplatserna är beräknad till andra kvartalet 2018.

Mora kommuns nuvarande webb, www.morakommun.se, lanserades 2009 och är i stort behov av uppdatering. Utvecklingen av teknik och digital kommunikation går snabbt och kommunen behöver bygga en helt ny webbplats. Det är ett omfattande arbete och samtidigt är resurserna för att göra detta begränsade.

Situationen visade sig vara liknande i Orsa och Älvdalens kommuner och under våren inleddes ett samarbete. I juni anslöt även Vansbro kommun till projektet.

– Vi tror att användarna av de olika kommunernas webbplatser har ungefär samma behov. Därför blir det effektivt för oss att bygga nya webbplatser i ett gemensamt projekt, säger Peter Karlsson, kommundirektör Mora kommun.

Kommunal servicewebb

Under våren 2017 har en projektgrupp arbetat fram en förstudie. En viktig slutsats är att de nya webbplatserna ska fokusera på kommunal service.

"Fokus är att bygga webbplatser för kommunal service så att användarna får den information de behöver och kan lösa de uppgifter de står inför". (Citat ur förstudien)

En kommunal webbplats behöver uppdateras kontinuerligt för att vara relevant för användarna. Därför måste webbplatserna också byggas så att det blir enkelt och kostnadseffektivt att göra uppdateringar på sikt.

De nya webbplatserna kommer att vara mobilanpassade (responsiva), erbjuda efterfrågade e-tjänster och vara utformade med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet.

Vad händer nu?

Under september–oktober genomförs en effektkartläggning, alltså en undersökning för att ta reda på vilka de primära målgrupperna av webbplatsen är, vad de har för behov och hur de använder webben. Ett stort antal intervjuer med medborgare kommer att göras för att få ett bra underlag inför bygget. Under hösten inleds också en gemensam upphandling av den byrå som ska bygga webbplatserna. Sedan tar arbetet full fart.

– Vi har gjort ett grundligt förarbete och nu börjar det spännande arbetet som ska resultera i en ny lättanvänd och relevant webbplats för Moras invånare, företagare, föreningar och organisationer, säger Linnea Kallberg, kommunikationsstrateg.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13
 • Linnea Kallberg Kommunikationsstrateg
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 13

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213