Andra september signerades Mora kommuns första medborgarlöfte

5 september 2016

Signering av medborgarlöfte Visa större bild
Kommunalråd Anna Hed (C) och Rune Lindbom polisområdeschef i Mora, Malung och Sälen signerade den 2 september Moras första medborgarlöfte.

Mora kommun och polisen har arbetat fram ett medborgarlöfte. Löftet ska leda till ökad trygghet på parkeringarna i Norets handelsområde, att området blir tystare nattetid för att inte störa boende i närheten och att unga i riskzonen följs upp.

Utifrån dialog med medborgarna och polisens statistik för anmälningar och händelserapporter har parkeringarna vid Noret identifierats som ett problem i Mora kommun. Här samlas unga på kvällar och nätter och allmänt busliv förekommer.

Polisen har under 2016 arbetat med så kallade medborgarlöften, för att samverka med kommuner och andra aktörer med syftet att öka tryggheten i samhället. Medborgarlöftet om samverkan kring Noret är det första medborgarlöftet i Mora kommun.

Den andra september signerades medborgarlöftet samt ett samverkansavtal mellan Mora kommun och polisen. Medborgarlöftet innebär att samverkande parter under 2016 lovar att:


Polisen lovar att..
• genomföra insatser i området, vid minst fyra tillfällen utöver den vanliga polisverksamheten.
• utföra hembesök alternativt telefonledes kontakta ägare till de fordon som varit mest aktiva i buslivet i området. Minst 1 kontakt/vecka.
• regelbundet förverka alkohol i området.
• arbeta för att nu gällande lagstiftning inom trafikområdet anpassas efter rådande omständigheter, bland annat vad gäller ordningsbot.

Mora Kommun lovar att..
• via Rosa Huset arbeta för att ungdomar i olika åldrar ska erbjudas passande aktiviteter.
• revidera nu gällande Lokala ordningsföreskrifter, utifrån bullerperspektivet.
• via Socialförvaltningen ha fältarbetare i området vid minst 1 helg/månad och vid högtider.

McDonald's lovar att..
• införa parkeringsförbud samt infartsförbud mellan klockan 24-06, med skyltning på platsen.
• ha serveringen inomhus stängd 24-06, med endast drive-thru öppet någon timme till fredag & lördag (i dagsläget 02:00). Övriga dagar är all servering stängd från 24.00.

Nattvandrarna Mora lovar att..

• synas ute bland ungdomar, stödja och inge trygghet under framförallt veckoslut och helger och att söka samverkan med andra grupper som möter ungdomarna i sin vardag, till exempel skola.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213