Nytt namn och ny identitet till S:t Mikaelskolan

19 maj 2015

Mora gymnasium logotyp

Kommunstyrelsen i Mora beslutade under tisdagen att godkänna att
S:t Mikaelskolan byter namn till Mora gymnasium.

För att kunna attrahera nya elever måste S:t Mikaelskolan profileras tydligare och samtidigt satsa mer på marknadsföring. För att kunna göra detta krävs en varumärkesplattform och en ny grafisk profil.

Under hösten 2014 anlitades en kommunikationsbyrå för att tillsammans med
S:t Mikaelskolan arbeta fram en varumärkesplattform, kommunikationsstrategi samt en marknadsföringsplan. En del av arbetet visade att det nuvarande namnet var svårt att använda digitalt samt att det inte vare sig beskriver vilken typ av utbildning som erbjuds eller var i landet skolan finns. Vidare framkom det att eftersom Mora är ett starkt varumärke såväl lokalt, nationellt och internationellt så bör Mora användas i namnet. För att öka antalet sökande som bland annat besöker gymnasiets hemsida bör ordet gymnasium framgå, allt för att förtydliga utbildningen.

Resultatet av arbetet med namnet landade i Mora gymnasium. För att förtydliga och stärka marknadsföringen har en ny grafisk profil för gymnasiet tagits fram. I samband med varumärkesarbetet för gymnasieskolan beslutade gymnasieförvaltningen att även byta namn på övriga verksamheter i förvaltningen.

  • Vuxenutbildning i Mora, Orsa och Älvdalen byter namn till Mora vuxenutbildning
  • Siljansutbildarna byter namn till Mora högskolecentrum
  • Gymnasiesärskolan byter namn till Mora gymnasiesärskola

- Mora, Orsa och Älvdalen samverkar kring gymnasieutbildningen och kommunstyrelserna i alla tre kommunerna ska alla fattat samma beslut kring marknadsföring och namnbyte. Från och med i höst kommer vi att arbeta intensivt med marknadsföring och för att byta namn och grafisk profil. Det är många delar som omfattar allt från skyltar och annonser till vår webbplats. Vi ser fram emot arbetet, det ger oss ny energi och kraftsamling för att öka antalet nya elever, säger Marie Ehlin, gymnasiechef för Gymnasieförvaltningen.  

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 maj 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213