Nytt sätt att fördela el vid kris införs i Dalarna

7 mars 2011

Kraftledning

Nu har arbetet med Styrel dragit igång i Dalarna. Styrel är ett system för att hantera elförsörjningen i ett läge av elbrist. Det handlar om att vissa elanvändare måste kopplas bort för att samhällsviktiga funktioner ska fungera. Styrel är ett samarbete mellan kommuner, elföretag och myndigheter där Länsstyrelsen leder arbetet.

Styrel är ett nytt sätt att planera elförsörjningen till de förbrukare som behöver energin bäst. För att skydda elsystemet i en krissituation kan elnätsföretagen tvingas att koppla bort vissa elanvändare. Styrel grundas på en hur samhällsviktiga elanvändare i varje län ska prioriteras vid elbrist.

Det är nödvändigt att exempelvis sjukvård, räddningstjänst, bränsleförsörjning, livsmedelshandel, åldringsvård fungerar även i en situation av elbrist. Det kan innebära att vissa vanliga elkonsumenter kommer att behålla elförsörjningen, medan andra konsumenter kopplas bort, beroende på närheten till dessa samhällsviktiga användare. Det som kan tyckas vara ett slumpmässigt bortkopplande av elen för vissa, grundas därför på en noggrann planering.
Kommuner och elnätsföretag i Dalarna identifierar nu den samhällsviktiga verksamheten i kommunerna. Länsstyrelsen leder och samordnar arbetet och sammanställer det underlag som ska ligga till grund för planeringen av frånkoppling vid en elbrist.

Närmast kommer Länsstyrelsen att kalla Dalarnas 15 kommuner till ett möte om de prioriteringar har som gjorts om vad som är samhällsviktig verksamhet.
Styrel ska vara infört den 1 januari 2012 och det är ett regeringsuppdrag via Energimyndigheten.

Läs mer om Styrel här

För mer information:
Karin Bogland, Länsstyrelsen Dalarna, tel. 023-810 82 och 070-355 90 35


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 mars 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213