Olycka på dricksvattentäkt

12 maj 2015

Kontroll med miljömyndigheten

Ange alt-text här.

Kl. 10:00 på onsdagen den 13 maj inspekterades platsen av brandkårens befäl samt miljömyndigheten. Slutsatsen är att vattentäkten inte skadats i samband med olyckan utan att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga.

Väghållaren kommer återställa diket under kommande vecka.

 

 

Faran över

Ange alt-text här.

Kl. 21:20 kunde räddningsledaren avsluta räddningsinsatsen på plats i Risa. Bilen är borttransporterad för teknisk undersökning och de kontaminerade jordmassorna står nu på lastbilsflak i väntan på vidare transport under morgondagen till saneringsfirma.

Grävmaskiner har tagit bort de jord- och grusmassor som bedömts som kontaminerade, nu ligger ett skyddande täcke över olycksplatsen och under morgondagen kommer en undersökning genomföras tillsammans med miljömyndigheten.

Räddningsledaren har varit i kontakt med både länsstyrelsens tjänsteman i beredskap och miljöchefen, likaså är Nodava och länsstyrelsens miljöenhet informerade.

Slutsats: Det föreligger inte någon fara för dricksvattentäkten längre. Vattnet kan användas som vanligt.

 

Olycka på dricksvattentäkt

Ange alt-text här.
Kl. 19:45
En allvarlig trafikolycka har inträffat på Risa vattentäkt. Brandkåren arbetar på platsen för att sanera från farliga ämnen. Räddningsledarens bedömning är att vattentäkten inte blivit kontaminerad, det är alltså ingen fara att dricka vattnet. Mer information kommer. /Johan Szymanski, Räddningsledare

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 maj 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Johan Szymanski Räddningschef
    Mora Brandkår
    Eldsläckarevägen 9
    792 36 Mora

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213