Årsredovisning, överskott i kommunen även för 2017

13 april 2018

Mora kommun gjorde ett ekonomiskt överskott på drygt 44 miljoner kronor. Det visar den årsredovisning för 2017 som kommunstyrelsen har godkänt. Årsredovisningen ska fastställas av fullmäktige den 7 maj.

Överskottet på 44 miljoner är 32 miljoner bättre än vad budget visade. Det positiva resultatet beror i första hand på tillfälliga statsbidrag för flyktingmottagande och bostadsbyggande, högre skatteintäkter, samt ett förbättrat finansnetto där reavinster i pensionsfonden utgör den största delen.

För 2016 gjorde kommunen ett överskott på 60 miljoner kronor.

- Vi har gjort att bra ekonomiskt resultat 2017 i kommunen och det är väldigt positivt. Men vi ska komma ihåg att vi står inför många utmaningar och stora investeringar, så därför är det nödvändigt med ett bra överskott för att möta framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Bland de viktigare händelserna för 2017 nämner årsredovisningen:

 • Beslut om att överföra ansvaret för länets kollektivtrafik till en regional myndighet. Det innebär en skatteväxling från kommunerna till landstinget. För Moras del ökar därmed kostnaden för kollektivtrafiken med 5,6 miljoner kronor.
 • Mora kommun och Trafikverket har träffat ett avtal om medfinansiering av och samverkan kring genomfart Mora för vägarna E45 och Rv70.
 • I Svenskt Näringslivs ranking hamnade Mora på plats 79 av totalt 290 och klättrade därmed 84 platser. Mora kommun hade Sveriges bästa brandtillsyn enligt Sveriges Kommuner och Landstings mätning. Mora rankades också i toppskiktet av landets bästa friluftskommuner med plats 25 av de 237 som ingick i Naturvårdsverkets undersökning.
 • En lokalrevision för grundskolan och en lokalutredning för gymnasiet gjordes. På både Morkarlbyhöjden och Noretskolan finns omfattande renoveringsbehov.
 • I maj öppnade det nya LSS-boendet på Ljungvägen med 6 lägenheter och i juni det nyaste särskilda boendet Ekbacken med 32 platser.
 • Arbetet med VA-planen fortsatte med bland annat utbyggnad i Ryssa, ett nytt program för hantering av dagvatten, fortsatt kontroll av enskilda anläggningar och ny va-taxa för fastigheter utanför verksamhetsområdena.
 • Kommunen tecknade ramavtal med fyra lokala leverantörer om livsmedelsleveranser av färskt kött, potatis, ägg och bröd.
 • En ny detaljplan norr om Färnäs beslutades för etablering av handel med skrymmande varor i anslutning till det befintliga handelsområdet i Mora-Noret i närheten av riksväg 70.
 • Kommunstyrelsen fattade beslut om att börja bygga en ny brandstation.
 • Ett beslut om att uppgradera och modernisera kommunens grafiska profil, inklusive logotyp, fattades.
 • Kommunen var medarrangör till den allra första pridefestivalen i Mora i augusti. Initiativet hade kommit från kommunens ungdomsverksamhet Rosa Huset.

Mora kommuns årsredovisning 2017

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213