Prioriteringen för 2015 års löneökningar beslutad

10 februari 2015

pengar Visa större bild

Mora kommun kommer att prioritera rektorer och chefer inom äldreomsorg och socialtjänst i löneöversynen för 2015. Det beslutade kommunstyrelsen under tisdagens möte.

I den årliga löneöversynen ses medarbetarnas löner över utifrån avtal och individuella prestationer. Mora kommun har avsatta medel för årliga löneökningar, och i den totala summan finns en mindre del som ska användas för att prioritera olika yrkesgrupper. Vilka som ska prioriteras avgörs av våra politiker.

Som underlag till politikerna har kommundirektörens ledningsgrupp samlat in behovsbeskrivningar från förvaltningschefer och fackliga organisationer och gjort en övergripande analys av kommunens utmaningar i relation till lönebilden. Ledningsgruppen föreslår att prioriteringarna under 2015 ska grunda sig på kommunens kompetensförsörjningsutmaningar och utvecklingsbehov, att uppnå verksamhetsmål samt tillgängligt budgetutrymme.

 Utifrån denna prioriteringsanalys framträder behov av god ledningskompetens inom skola och omsorg för att kommunen ska kunna möta de utmaningar som finns inom såväl verksamhet som kompetensförsörjning. Därför föreslås att rektorer samt ledning inom äldreomsorg och socialtjänst ska prioriteras i kommunens löneöversyn 2015.

– Vi ser att ett aktivt arbete med kompetensförsörjning kommer bli en alltmer viktig del för att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetensen i organisationen. För att kunna uppnå målen i de verksamheter där vi står inför extra stora utmaningar ser vi att vi behöver prioritera och premiera goda ledare, säger kommunalrådet Anna Hed (C).

Ambitionen är att hela löneöversynen ska vara färdig och utbetald på aprillönen.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Kristina Magnusson Personalchef
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-263 01

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213