Reguljärtrafik mellan Mora och Arlanda i höst

6 oktober 2015 Regional flyg i Mora
Efter förhandlingar med Flexflight slutar kostnaden på 4 975 000 kronor per år för flygtrafiken.

Det var i går som AB Dalaflyget offentliggjorde ett tilldelningsbeslut med Flexflight som i samarbete med Svenska Direktflyg AB och AIS Airlines kommer att operera den reguljära trafiken mellan Mora och Arlanda fram till år 2019.

- Vi har haft bra diskussioner med Flexflight och förhandlat fram ett fast pris per år som gör att vi inte kommer att få några kostnadsökningar under de närmaste fyra åren. Flygtrafiken medför ökade kostnader för kommunen, men vi vill vara en ort som är i takt med tiden och som erbjuder möjligheter för människor att leva ett aktivt liv. Det är en viktig investering säger Anna Hed, kommunalråd (C).

Flygplanet som kommer att gå på sträckan mellan Mora och Arlanda är en Jetstream som är utrustat med tryckkabin samt toalett och har plats för 19 passagerare.

- Kan turister enkelt och pålitligt transportera sig mellan Mora och Arlanda möjliggör det att vi på sikt kan utveckla evenemangen och turismen i norra Dalarna, säger Mark Baljeu, VD Grönklittsgruppen.

Det slutgiltiga beslutet kring finansieringen fattas av AB Dalaflyget den 27 oktober under förutsättning att Kommunfullmäktige den 26 oktober fattar ett beslut om finansiering.

- Flygtrafiken är en viktig regionalfråga för att vi i norra Dalarna ska kunna fortsätta utveckla vårt besöks- och näringsliv. Utan flyget kommer vi inte att ha de skatteintäkter vi har idag eftersom flyget påverkar vårt näringsliv i så stor grad, säger kommunalrådet Malin Höglund (M).

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213