Reviderad kommunplan 2016

11 november 2015

Kommunplan 2015

Utifrån behov av förändrade budgetramar har kommunplan 2016-2018 reviderats. Socialnämnden och för- och grundskolenämnden erhåller ökade medel.

I samband med kommunstyrelsens beslut av kommunplan 2016-2018 i juni, beslutades att se hur kommunens nämnder utvecklades under hösten. Syftet var att utnyttja möjligheten att göra en anpassning senare från verksamhetsbehov samt omvärldsfaktorer. Planen var att under november fatta ett nytt beslut kring en revidering och anpassning av de ekonomiska ramarna.

Efter en samlad bedömning, där förslag till effektiviseringar och besparingar ingår i underlaget, beslutade kommunstyrelsen den 10 november att ta förslaget till en reviderad budget. Det innebär både ökade ekonomiska ramar samt effektivisering och besparingsåtgärder. 

Den reviderade kommunplanen innebär, utöver de ramar som beslutades i juni, att:

  • socialnämndens budgetram ökas med 18 miljoner kronor, men att samtidigt att vidta besparingsåtgärder under 2016 på 7 miljoner kronor
  • för- och grundskolenämndens budgetram ökas med 6,5 miljoner kronor, men att samtidigt vidta besparingsåtgärder under 2016 på 5 miljoner kronor
  • kommunstyrelsens budgetram ökas med 5 miljoner kronor
  • övriga nämnder gemensamt ska vidta besparingsåtgärder under 2016 på 5 miljoner kronor (inklusive kommunstyrelsen).   

Det innebär att kommunens budgeterade resultat blir; 5,6 miljoner kronor 2016, 5,3 miljoner kronor 2017 och 7,0 miljoner kronor 2018. I förhållande till skatteintäkter och statsbidrag motsvarar resultatet ett finansiellt mål på 0,5 procent. 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 november 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213