Revidering av kommunplan 2017

25 oktober 2016

Hushållning med pengar

Moras befolkning ökar vilket ger ökade skatteintäkter och statsbidrag i den reviderade kommunplanen 2017.

Den 20 juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunens budget för 2017. Under hösten revideras kommunplanen utifrån förändrade omvärldsfaktorer.
 
Revideringsförslaget bygger främst på en ny skatteprognos och en uppdaterad befolkningsprognos.
 
– Något som är väldigt positivt för Mora är att befolkning ökar mer än prognosen. Detta innebär att kommunen får mer intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag 2017, säger kommunalrådet Anna Hed.
 
Den reviderade kommunplanen innebär, utöver de ramar som beslutades i juni, att:

 • för- och grundskolenämndens budgetram ökas tillfälligt med 3,5 miljoner kronor år 2017, som en förstärkning för ökade behov inom förskolan samt 0,5 miljoner kronor för ökad hyra för Familjens hus
 • kommunstyrelsens budgetram ökas tillfälligt med 2 miljoner kronor år 2017 för finansiering av kollektivtrafiken och 1 miljon kronor för projektet En gemensam ingång. 

Kommunens budgeterade resultat blir; 12,3 miljoner kronor under 2017, 12,2 miljoner kronor 2018 och 12,0 miljoner kronor 2019. I förhållande till skatteintäkter och statsbidrag motsvarar resultatet ett finansiellt mål på 1,0 procent.
 
Den 14 november kommer kommunfullmäktige att besluta om den reviderade kommunplanen för 2017.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Anette Rusk Ekonomichef
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 23

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213