SCB:s medborgarundersökning - komplett med bilaga och öppna svar

31 januari 2013

Zornstatyn

Mer än 100 kommuner deltar årligen

Vartannat år inbjuder SCB landets kommuner till en omfattande studie och 2012 valde 68 kommuner att delta. Bland dem Mora, som varit med sedan 2006.

Den senaste medborgarundersökningen genomfördes under den gångna hösten och av 1 000 tillfrågade kom 55 % att svara på ett omfattande frågebatteri. Bland de områden som ingick kan nämnas hur Mora är att leva och bo i, hur skolan, äldreomsorgen gator, vägar och kommunikationer fungerar. För att bara ta några exempel.

Det som skiljer den här undersökningen från många andra är att den också ger möjlighet till en jämförelse mellan de deltagande kommunerna. Och då handlar det om 120 stycken, alla som deltog vid de två undersökningarna 2012. Jämförelsen görs då inte bara med alla kommuner utan också med kommuner i samma storleksklass.

En annan jämförelse görs över tid för den egna kommunen och då mellan undersökningarna 2006, 2008, 2010 och 2012.

Den analysmodell som valts grupperar frågorna inom tre områden som vart och ett får ett helhetsbetyg av indexkaraktär:

  • Nöjd-Region-Index (NRI) avser hur kommunen är att leva och bo i.
  • Nöjd-Medborgar-Index (NMI) avser kommunens olika verksamheter.
  • Nöjd-Inflytande-Index (NII) tar upp frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Dessa index byggs upp av ett antal delområden, NRI = 8, NMI = 14 och NII = 4. 

(Ytterligare information om modellen finns i den andra länken nedan).

Hur ligger då Mora till i jämförelserna?

Rent allmänt kan sägas att Mora hävdar sig väl, i de flesta fall med bättre värden än kommuner av samma storlek. På nivån NRI, NMI och NII placerar sig vår kommun högre än genomsnittet av de 23 som ingår i den gruppen. Inte nog med det, Mora ligger även högre än alla de 120 kommunerna som ingick i studien.

Men på mer detaljerad nivå återfinns inte bara plus utan också minus. På plussidan i NRI noteras generellt trygghet, fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud. I NMI ligger gymnasiekolan, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer och rättningstjänsten högre. Även miljöarbete och vatten och avlopp rankas högre än genomsnittet. NII består av fyra delområden och för kontakt, information och påverkan är inga skillnader statistiskt säkerställda. När det gäller området "förtroende" är det högre i Mora.

I nedanstående filer redovisas hela undersökningen och där kan man också hitta ett antal områden där Mora kan bli bättre. Rapport ger en sammanfattning med grafiska illustrationer, dessutom redovisas frågeformuläret.

Bilaga innehåller en mängd tabeller med jämförelser och där finns också en beskrivning av analysmodellen.

Öppna svar är de synpunkter som respondenterna haft möjlighet att skriva ner på särskild plats i undersökningen.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 januari 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213