Så ska myndiga asylsökande kunna bo kvar i Mora

26 januari 2018

Mora kommun har fått nära två miljoner kronor i statligt bidrag för att hjälpa ensamkommande unga att stanna i Mora. Pengarna ska gå till fadderhem och nu inleds ett samarbete med kyrkan för att ordna boenden.

Regeringen har gett landets kommuner ett tillfälligt bidrag för att ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen, ska få möjlighet att bo kvar i sin hemkommun och gå klart skolan.

För Mora kommun betalades 1 214 000 kronor ut i december 2017 och för 2018 ska 607 000 kronor betalas ut i början av året.

Samarbete med kyrkan

Kommunstyrelsen har beslutat att Mora församling ska ansvara för att fördela pengarna. Det lokala nätverket Navet, som arbetar med integration, ska förmedla boende till de ungdomar som vill stanna i Mora och slutföra sin skolgång här.

– Vi glada över att kunna involvera Svenska kyrkan och civilsamhället i arbetet med att integrera de här ungdomarna på bästa sätt. Det har visat sig att de bästa resultaten vad gäller skolresultat och integrering uppnås om de ensamkommande ungdomarna får bo i hemmiljö och fortsätta sin ordinarie skolgång, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

– Det är många enskilda i Mora som vill hjälpa till och här finns möjlighet till ett litet bidrag. Det handlar ju om att ge ungdomarna som redan finns här en möjlighet att stanna kvar, säger Anna.

Villkor för fadderfamiljen

Fadderfamiljen ska se till att ungdomen går till skolan och deltar i undervisningen. Ersättningen är 3 000 kronor per ungdom och månad. Varje fadderfamilj får ta emot maximalt två ungdomar.

Bidraget gäller under 2018 med en förutsättning att ungdomen är under fortsatt asylutredning och fyllt 18 år alternativt skrivits upp i ålder under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018. Bidraget upphör när ungdomen får sitt beslut från Migrationsverket.

Informationsmöte för faddrar

På måndag kväll den 29 januari klockan 19.00 kommer ett informationsmöte att äga rum för de som är intresserade av att ta emot en eller två ensamkommande ungdomar i sitt hem. Platsen är Centrumkyrkan i Mora.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213